TOPページ > 大阪府私立高校偏差値 > 私立高校【女子】


私立高校【女子】

大阪女子高校:26年4月1日〜あべの翔学高等学校:偏差値・高校情報

「大阪女子高校:26年4月1日〜あべの翔学高等学校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

香ヶ丘リベルテ高校(旧堺女子高校):偏差値・高校情報

「香ヶ丘リベルテ高校(旧堺女子高校):偏差値・高校情報」の続きはこちら  

大阪国際滝井高校:偏差値

「大阪国際滝井高校:偏差値」の続きはこちら  

大阪薫英女学院高校:47-61偏差値・高校情報

「大阪薫英女学院高校:47-61偏差値・高校情報」の続きはこちら  

大阪信愛女学院高校:偏差値・高校情報

「大阪信愛女学院高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

大阪女子短期大学高校:偏差値・高校情報

「大阪女子短期大学高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

大阪女学院高校:60-66 偏差値

「大阪女学院高校:60-66 偏差値」の続きはこちら  

東大谷高校:偏差値・高校情報

「東大谷高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

明浄学院高校:偏差値 40-48

「明浄学院高校:偏差値 40-48」の続きはこちら  

プール学院高校:偏差値 53-60

「プール学院高校:偏差値 53-60」の続きはこちら  

帝塚山学院高校:偏差値 48-60

「帝塚山学院高校:偏差値 48-60」の続きはこちら  

宣真高校:偏差値 

「宣真高校:偏差値 」の続きはこちら  

相愛高校:偏差値・高校情報

「相愛高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

梅花高校:偏差値45-54

「梅花高校:偏差値45-54」の続きはこちら  

大阪聖母女学院高校:47-56 偏差値・高校情報

「大阪聖母女学院高校:47-56 偏差値・高校情報」の続きはこちら  

聖母被昇天学院高校:50‐53 偏差値・高校情報

「聖母被昇天学院高校:50‐53 偏差値・高校情報」の続きはこちら  

城南学園高校:37‐50 偏差値・高校情報

「城南学園高校:37‐50 偏差値・高校情報」の続きはこちら  

城星学園高校:43‐55 偏差値・高校情報

「城星学園高校:43‐55 偏差値・高校情報」の続きはこちら  

樟蔭高校:47‐56 偏差値・高校情報

「樟蔭高校:47‐56 偏差値・高校情報」の続きはこちら  

四天王寺高校:50‐69 偏差値

「四天王寺高校:50‐69 偏差値」の続きはこちら  

好文学園女子高校:偏差値・高校情報

「好文学園女子高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

大阪成蹊女子高校:偏差値・高校情報

「大阪成蹊女子高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら  

金蘭会高校:偏差値・高校情報

「金蘭会高校:偏差値・高校情報」の続きはこちら